Flashsale

 

Flashsale được diễn ra từ 19h-22h thứ 6 hàng tuần trên website https://chipi.vn/

Để đăng ký nhận thông tin khuyến mại bạn hãy click Đăng ký trong messenger